advantage

Brandt IHammer Advantage 5-0-1 Foliar Fertilizer
Phân Bón Lá Brandt IHammer Advantage 5-0-1

BRANDT ADVANTAGE OVERVIEW

ADVANTAGE is a liquid foliar fertilizer that builds vibrant turf and adds vigor to all plants by supplying the right amount of macro and micronutrients.

Download Brandt Avantage 5-0-1 MSDS

Key Advantages

 • Nutrients are stable, readily available for plant uptake
 • Majors and micronutrients build plant proteins, which improves plant metabolism, strength, and vigor
 • Formulation stays suspended in tank mix for even, no fuss applications
 • Builds strong root systems and strong standing shoots
 • Low application rate
 • Does not contain phosphates
 • Compatible with most fertilizers, pesticides, and adjuvants

Application and Use

ADVANTAGE may be used on all turf including greens, tees, fairways, sports turf, home lawns, and other grassy areas. Apply 3-6 fl oz per 1000 sq ft in sufficient water for thorough coverage (typically 2.5 gallons). Apply before stress cycles begin and repeat at least twice a month. Allow at least 6 hours before/after irrigation event for maximum benefits.

Guaranteed Analysis

Total Nitrogen (N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00%

1.00% Nitrate nitrogen

4.00% Urea nitrogen

Soluble Potash (K2O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00%

Boron (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.05%

Manganese (Mn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75%

0.75% Chelated manganese

Molybdenum (Mo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.001%

Zinc (Zn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75%

0.75% Chelated zinc

Derived from potassium nitrate, urea, sodium borate, manganese EDTA, sodium molybdate and zinc EDTA.

TỔNG QUAN BRANDT ADVANTAGE

ADVANTAGE là loại phân bón lá dạng lỏng giúp tạo lên thảm cỏ tươi xanh và tăng thêm sức sống cho tất cả các cây trồng bằng cách cung cấp đúng lượng đa lượng và vi lương.

Ưu điểm chính

 • Các chất dinh dưỡng ổn định, sẵn có để cây hấp thụ.
 • Cung cấp nhiều loại vi lượng cho quá trình tổng hợp protein ở thực vật, giúp cải thiện sự trao đổi chất, sức mạnh và sức sống của thực vật.
 • Công thức có dạng hỗn hợp huyền phù trong thùng chứa, giúp phun đồng đều.
 • Tạo hệ thống rễ khỏe và chồi đứng khỏe.
 • Nồng độ phun thấp.
 • Không chứa phốt phát.
 • Tương thích với hầu hết các loại phân bón, thuốc trừ sâu và chất phụ gia.

Tỷ lệ pha trộn khuyến nghị

ADVANTAGE có thể được sử dụng trên tất cả các mặt cỏ bao gồm sân cỏ, sân cỏ, sân cỏ, sân thể thao, bãi cỏ nhà và các khu vực cỏ khác. Sử dụng 10 – 20 Lít/Ha với lượng nước vừa đủ để che phủ kỹ lưỡng (Thông thường khoảng 1000 Lít nước). Bắt đầu phun trước chu kỳ stress theo mùa. Phun ít nhất hai lần mỗi tháng và cách ít nhất 6 giờ trước hoặc sau khi tưới để có hiệu quả cao nhất.

Thành phần hóa học

Nitơ tổng số (N). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00%

1.00% nitrat nitơ

4,00% urê nitơ

Kali hòa tan (K2O). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00%

Boron (B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05%

Mangan (Mn). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75%

0,75% Mangan dạng phức chelate

Molypden (Mo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,001%

Kẽm (Zn). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75%

0,75% Kẽm dạng phức chelate

Được chiết xuất từ kali nitrat, urê, natri borat, mangan EDTA, natri molypdat và kẽm EDTA.