caobaoduong

Maintenance Rake Cào bảo dưỡng

Code: 32171
Material: Aluminum
Size: 183cm x 61cmMã: 32171
Chất liệu: Nhôm
Kích thước: cán: 183cm, đầu cào: 61cm