danhdaubong1

Plastic Ball Marker Đánh dấu bóng

Code: 3511A/B/C/D (red/yellow/blue/white)
Material: PlasticMã: 3511A/B/C/D (đỏ/vàng/xanh/trắng)
Chất liệu: Nhựa