plug

Turf PluggerĐầu cắm sân cỏ

Code: 3256

Metaria: Stainless steel

Tall: 80cmMã: 3256

Chất liệu: Thép không gỉ

Chiều cao: 80cm