3247

LevelawnDụng cụ san đất, cát

Code: 3247
Material: Stainless steel
Size: 76cm x 173cmMã: 3247
Chất liệu: Thép không gỉ
Kích thước: 76cm x 173cm