3258

Green SpeedmeterGậy gạt sương trên green

Code: 3258
Material: Fiberglass and aluminum
Size: 475cm Mã: 3258
Chất liệu: Sợi thủy tinh và nhôm
Kích thước: 475cm