Hole-cutterblades

Hole Cutter BladesLưỡi cắt hố gôn

Code: 33431
Material: Steel and Aluminum
Size: 10,8cmMã: 33431
Chất liệu: Thép
Kích thước: 10,8cm