groomer

Groomer for Eclipse 122/322Lưỡi xới dùng cho máy Eclipse 122/322

Groomer for Eclipse 122/322
Spacing: ¼ – ½ inches

Download MSDSKhoảng cách giữa các lưỡi: ¼ – ½ inches
Độ dày của rãnh cắt hoặc thấp hơn:125 inches

Download MSDS