Eclipse-322

Ride on green mower Eclipse 322Máy cắt cỏ green loại ngồi lái Eclipse 322

Engine: Kubota Z482 2-cylinder, diesel, liquid cool, 13.3hp
Batery: 48V. Cylinder mower.

Download MSDSĐộng cơ: Kubota Z482 2-xilanh, diesel, làm mát động cơ bằng chất lỏng , 13.3hp
Ắc qui: 48V
Cơ cấu cắt: guồng xoắn

Download MSDS