PGM-22

Walk behind Green mower: PGM 22Máy cắt cỏ loại đi bộ Green PGM 22

Engine: Honda GX 120, gasoline, 4hp (2.9 kw). Cylinder mower
Download MSDS

Động cơ Honda GX 120 động cơ xăng, 4hp (2.9 kw)

Download MSDS