thuoc_tri_giun

Worm CleanThuốc trị giun đất

Active ingredients: Alkaloid, Penetraiting agent additive. Effective components occupy 30% Application scope: Both cool season grass, warm season grass Targets: worms on golf course. etc…Thành phần hoạt tính: Alkaloid, chất thẩm thấu. Tăng hiệu suất 30%. Phạm vi áp dụng: Cho cả cỏ mùa lạnh và cỏ mùa nóng. Chỉ định: Giun trên sân gôn

chancotco1

Practice Green FlagsticksCột cờ sân tập

Material: Fiberglass rod and plastic ferruleChất liệu: Sợi thủy tinh

Deluxe-practice-green-flags

Deluxe Practice Green FlagsticksCột cờ sân tập cao cấp

Material: FiberglassChất liệu: Sợi thủy tinh

Solid Flags2

Practice Green FlagsLá cờ sân tập

Material: NylonChất liệu: Nylon

danhdausantap1

Practice Green MarkersĐánh dấu sân tập

Material: Fiberglass and plasticChất liệu: sợi thủy tinh và nhựa

logongreen1

Practice Green CupsLỗ gôn green tập

Material: PlasticChất liệu: Nhựa

Flagsticks---Striped-regula

Striped Regular FlagsticksCột cờ

Material: FiberglassChất liệu: Sợi thủy tinh

Rubber-tees

TeeĐế kê bóng

Material: rubberChất liệu: Cao su

Rubber-tees

TeeĐế kê bóng

Material: rubberChất liệu: Cao su

Tournament-flagsticks

Tournament FlagsticksCột cờ

Material: FiberglassChất liệu: Sợi thủy tinh