Sản phẩm hiện có trong kho tại Hà Nội.

KENDA Tire

KENDA Tire: 18×8.5-8 (4Ply)

Mã: 4CC13031 Kích thước: 18 x 8.5 – 8. (4 Ply)