phanbonTQ

MU (18.3.18) (Fertilizers for Grass Green) Mu slow release N≥65%MU (18.3.18) (Phân bón dùng cho cỏ Green) Mu nhả chậm N≥65%

TOTA Compound slow release fertilizer-A production of modern teachnology of USA is manufactured by Technology & Oriental Turf Associate has advanced effectiveness throughout periodical applications. “Whenever – Whatever the turf needs”TOTA Phân bón nhả chậm tổng hợp – được sản xuất trên công nghệ hiện đại của Mỹ bởi nhà máy Technology & Oriental Turf .

Eclipse-322

Ride on green mower Eclipse 322Máy cắt cỏ green loại ngồi lái Eclipse 322

Engine: Kubota Z482 2-cylinder, diesel, liquid cool, 13.3hp
Batery: 48V. Cylinder mower.

Download MSDSĐộng cơ: Kubota Z482 2-xilanh, diesel, làm mát động cơ bằng chất lỏng , 13.3hp
Ắc qui: 48V
Cơ cấu cắt: guồng xoắn

Download MSDS

GK-522A

Walk behind green mower: Green GK 522AMáy cắt cỏ Green GK 522A

Engine: Honda GX 120 gasoline, 4hp (2.9 kw)
Cylinder mower

Download MSDSĐộng cơ: Honda GX 120 động cơ xăng, 4hp (2.9 kw)
Cơ cấu cắt: guồng xoắn

Download MSDS

Eclipse-122F

Walk benind Green mower: Eclipse 122FMáy cắt cỏ Green Eclipse 122F, loại đi bộ

Engine:  Honda GX-120, 1.3hp (1kW) Gasoline. Cylinder mower

Download MSDSĐộng cơ:  Honda GX-120, 1.3hp (1kW)

Download MSDS

PGM-22

Walk behind Green mower: PGM 22Máy cắt cỏ loại đi bộ Green PGM 22

Engine: Honda GX 120, gasoline, 4hp (2.9 kw). Cylinder mower
Download MSDS

Động cơ Honda GX 120 động cơ xăng, 4hp (2.9 kw)

Download MSDS

HM-19H4-OP

Hover Mower 5.5 HP HM 19H4-OP Hover Mower 5.5 HP HM 19H4-OP

Engine: Honda 5.5HP GCV 160A-N7Al, 4 strokes
Able to work on 45 degree slope.

Download MSDSĐộng cơ: Honda 5.5HP GCV 160A-N7Al, 4 kỳ
Khả năng hoạt động liên tục trên các sườn dốc nghiêng 45 độ.

Download MSDS

SRF 19-0-19

SRF 19 – 0 – 19SRF 19 – 0 – 19

SRF 19-0-19 is a phosphorous free, homogenous fertilizer. The added methylene urea provides a slow and gradual nutrient release, whilst minimizing the risk of nitrate leaching and runoff. The SRF 19-0-19 provides equal amounts of nitrogen and potassium to help toughen the plant against stresses. Download SRF 19-0-19 MSDS

SRF 19-0-19 là loại phân bón đồng nhất, không có hàm lượng phốt pho. Urê methylene được bổ sung sẽ cung cấp các dinh dưỡng một cách chậm và dần dần, đồng thời giảm thiểu các nguy cơ tritrate thấm sâu và chảy mất. Phân bón SRF 19-0-19 cung cấp một lượng nito và kali bằng nhau để giúp các cây trồng cứng cáp hơn và chống lại các căng thẳng. Download SRF 19-0-19 MSDS

WP_20141005_008

SRF 12-0-24SRF 12-0-24

SRF 12-0-24 is a homogenous particle fertilizer, designed to provide uniform nutrient release distribution. The methylene urea provides a gradual and consistent nutrient release for up to 16 weeks and reduces the risk of nitrate leaching and runoff. The added nitrogen provides efficient potassium uptake. Download SRF 12-0-24 MSDS

SRF 12-0-24 là phân bón hỗn hợp dạng hạt, được thiết kế để cung cấp chất dinh dưỡng đồng đều. Urê methylene cung cấp chất dinh dưỡng đều và ổn định trong 16 tuần đồng thời giảm nguy cơ rửa trôi. Nitơ được bổ sung giúp hấp phụ Kali một cách hiệu quả. Download SRF 12-0-24 MSDS

Perk 4 – 0 – 14 + 10% Fe

Perk 4 – 0 – 14 + 10% FePerk 4 – 0 – 14 + 10% Fe

Perk 4-0-14 will not over stimulate growth. The 10% slow release iron provides long term colour without excessive growth. The methylene urea provides extra longevity and gives the product a low salt index. The combination of manganese, iron and potassium make this an ideal autumn and winter turf hardening formulation – Download Perk 4 – 0 – 14 + 10% Fe MSDS

Perk 4-0-14 không kích thích tăng trưởng nhanh. 10% sắt nhả chậm giúp màu sắc kéo dài mà không làm phát triển quá mức. Urê methylene kéo dài hiệu lực và giảm chỉ số muối của sản phẩm xuống thấp. Sự kết hợp của mangan, sắt và kali là một công thức lý tưởng dành cho mùa thu và mùa đông – Download MSDS

Mower-caddy

Trailer: Eclipse 122 Thiết bị kéo máy kéo cắt cỏ Eclipse 122

Lenght: 101”, width: 60”

Download MSDSTổng chiều dài: 101”, rộng: 60”

Download MSDS