Green-Speedmeter

Green SpeedmeterThước đo tốc độ bóng

Material: AluminumChất liệu: Nhôm

Rubber-mats

Rubber MatThảm bảo vệ cỏ

Material: RubberChất liệu: Cao su

Rubber-mats

Rubber MatThảm bảo vệ cỏ

Material: RubberChất liệu: Cao su

Easel-clock

Easel ClockĐồng hồ

Material: PlasticChất liệu: nhựa

Tubelik-rake-I

Tubelik RakeCào cát bunker

Material: Plastic Chất liệu: Nhựa tái sinh

Square-trash-containers

Square Trash ContainersThùng rác vuông

Material: Recycled plastic-wood Chất liệu: Nhựa tái chế, giả gỗ

Round-trash-container

Round Trash ContainersThùng rác tròn

Material: Recycled plastic-wood Chất liệu: Nhựa tái chế, giả gỗ

marker12

Alunimum Fairway markerĐánh dấu khoảng cách trên fairway

Material: Aluminum alloyChất liệu: Hợp kim

Turf--Repairer

Turf RepairerDụng cụ sửa cỏ

Material: Stainless steelChất liệu: Thép không gỉ

Soil-Sampler

Soil SamplerDụng cụ lấy mẫu đất

Material: Stainless steelChất liệu: Thép không gỉ