Tân Thanh Sơn là nhà phân phối sản phẩm GAOFU trên thị trường Việt Nam.
Tân Thanh Sơn hiện đang có các sản phẩm dưới đây trong kho tại Hà Nội.

Gypsumate

Gypsumate

Thành phần: CaO ≥ 29% SO3 ≥ 42%

Dolomate

Dolomate

CaO ≥ 28% MgO ≥ 17%

phanbonTQ

MU (18.3.18) (Phân bón dùng cho cỏ Green) Mu nhả chậm N≥65%

TOTA Phân bón nhả chậm tổng hợp – được sản xuất trên công nghệ hiện đại của Mỹ bởi nhà máy Technology & Oriental Turf .