[:vi]

Tân Thanh Sơn là nhà phân phối sản phẩm GAOFU trên thị trường Việt Nam.
Tân Thanh Sơn hiện đang có các sản phẩm dưới đây trong kho tại Hà Nội.

[:en]

Tan Thanh Son is a distributor of GAOFU products in Viet Nam market
Tan Thanh Son has stock-available products in Ha Noi
Gypsumate

GypsumateGypsumate

CaO ≥ 29% SO3 ≥ 42%Thành phần: CaO ≥ 29% SO3 ≥ 42%

Dolomate

DolomateDolomate

CaO ≥ 28% MgO ≥ 17%CaO ≥ 28% MgO ≥ 17%

phanbonTQ

MU (18.3.18) (Fertilizers for Grass Green) Mu slow release N≥65%MU (18.3.18) (Phân bón dùng cho cỏ Green) Mu nhả chậm N≥65%

TOTA Compound slow release fertilizer-A production of modern teachnology of USA is manufactured by Technology & Oriental Turf Associate has advanced effectiveness throughout periodical applications. “Whenever – Whatever the turf needs”TOTA Phân bón nhả chậm tổng hợp – được sản xuất trên công nghệ hiện đại của Mỹ bởi nhà máy Technology & Oriental Turf .