thuoc_tri_giun

Thuốc trị giun đất

Thành phần hoạt tính: Alkaloid, chất thẩm thấu. Tăng hiệu suất 30%. Phạm vi áp dụng: Cho cả cỏ mùa lạnh và cỏ mùa nóng. Chỉ định: Giun trên sân gôn