khaydungbong1

Ball TrayKhay đựng bóng

Code: 2328

Material: rubber

Weight: 9kg, can hold more than 100pcs golf ballsMã: 2328

Chất liệu: Cao su

Trọng lượng: 9kg, có thể chứa hơn 100 quả bóng gôn