Solid Flags2

Solid Flags
Lá cờ sân gôn

Code: 3320A1/C1/D1 (Red/Blue/White)

Material: Nylon

Size: 51cm x 34cmMã: 3320A1/C1/D1 (đỏ/xanh/trắng)

Chất liệu: Nylon

Kích thước: 51cm x 34cm