2442_L-295x288 copy

Checkered FlagsLá cờ sọc

Code: 3324A1/C1/E1 (Red & White/Blue & White/Black & White)

Material: Nylon

Size: 51cm x 34cmMã: 3324A1/C1/E1 (đỏ trắng/ xanh trắng/ đen trắng)

Chất liệu: Nylon

Kích thước: 51cm x 34cm