Copper-bell-green-cup

Copper Bell Green CupLỗ gôn chuông đồng

Code: 3331

Material: Stainless Steel

Size: 17cmx10,8cmMã: 3331

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Kích thước: 17cm x 10,8cm