Soil-Sampler

Soil SamplerDụng cụ lấy mẫu đất

Material: Stainless steelChất liệu: Thép không gỉ

Soil-Profile-sample

Soil SamplerDụng cụ lấy mẫu đất

Material: Stainless steelChất liệu: Thép không gỉ

thamkeocat1

Drag BrushThảm kéo cát

Material: Stainless steel and CoirChất liệu: Thép và xơ dừa

xeng

Aluminum Scoop ShovelXẻng

Material: AluminumChất liệu: Nhôm

Leaf-rake

Leaf rakeCào lá

Material: IronChất liệu: Sắt

tuicat2

Sand BagTúi đựng cát

Material: CottonChất liệu: vải

dungcunhaclogold1

Cup PullersDụng cụ nhấc lỗ gôn

Material: Steel Chất liệu: Thép

3258

Green SpeedmeterGậy gạt sương trên green

Material: Fiberglass and aluminumChất liệu: Sợi thủy tinh và nhôm

caobaoduong

Maintenance Rake Cào bảo dưỡng

Material: AluminumChất liệu: Nhôm

banchaidaytay1

Hand Operated BrushBàn chải đẩy tay

Material: CoirChất liệu: xơ dừa