[:vi]

Tân Thanh Sơn là nhà phân phối độc quyền sản phẩm PARSETT trên thị trường Việt Nam.
Tân Thanh Sơn hiện đang có các sản phẩm dưới đây trong kho tại Hà Nội.
Quý khách tham khảo thêm các mặt hàng khác trên Website: www.parsett.com

[:en]

Tan Thanh Son is exclusive distributor of PARSETT products in Viet Nam market
Tan Thanh Son has stock-available products in Ha Noi
Please refer to Parsett website for more infomation: www.parsett.com
chancotco1

Practice Green Flagsticks
Cột cờ sân tập

Material: Fiberglass rod and plastic ferruleChất liệu: Sợi thủy tinh

Deluxe-practice-green-flags

Deluxe Practice Green Flagsticks
Cột cờ sân tập cao cấp

Material: FiberglassChất liệu: Sợi thủy tinh

Solid Flags2

Practice Green Flags
Lá cờ sân tập

Material: NylonChất liệu: Nylon

danhdausantap1

Practice Green Markers
Đánh dấu sân tập

Material: Fiberglass and plasticChất liệu: sợi thủy tinh và nhựa

logongreen1

Practice Green Cups
Lỗ gôn green tập

Material: PlasticChất liệu: Nhựa

Rubber-tees

Tee
Đế kê bóng

Material: rubberChất liệu: Cao su

Rubber-tees

Tee
Đế kê bóng

Material: rubberChất liệu: Cao su

Rubber-tees-holders

Tee Holders
Đế cắm tee

Material: rubberChất liệu: Cao su

Rubber-tees-holders

Tee Holders
Đế cắm tee

Material: rubberChất liệu: Cao su

khaydungbong1

Ball TrayKhay đựng bóng

Material: rubberChất liệu: Cao su