thuoc_tri_giun

Worm Clean
Thuốc trị giun đất

Active ingredients: Alkaloid, Penetraiting agent additive. Effective components occupy 30% Application scope: Both cool season grass, warm season grass Targets: worms on golf course. etc…Thành phần hoạt tính: Alkaloid, chất thẩm thấu. Tăng hiệu suất 30%. Phạm vi áp dụng: Cho cả cỏ mùa lạnh và cỏ mùa nóng. Chỉ định: Giun trên sân gôn