Screenshot 1713948601

BẢNG BÁO KHOẢNG CÁCH PAR 3-4 (GỒM BỘ SỐ 0-9)

BẢNG BÁO KHOẢNG CÁCH PAR 3+4 (GỒM BỘ SỐ 0-9)

• Cấu tạo gấp đơn giản.
• Số yard có thể hoán đổi cho nhau.

Xuất xứ: Parsett – Trung Quốc