Image117

CÀO BẢO DƯỠNG

CÀO BẢO DƯỠNG

Đầu nhôm dài 18 răng 24″(61cm) và tay cầm 72″(183cm), lý tưởng cho công việc xây dựng và sửa chữa.

Xuất xứ: Parsett – Trung Quốc