Image121

CÀO LÁ

CÀO LÁ

Số lượng: 22 răng. Cán bằng sợi thủy tinh.

Xuất xứ: Parsett – Trung Quốc