Screenshot 1711073383

CHẤT GIỮ ẨM MAGNUM 357

Thông số kỹ thuật

Thời gian áp dụng: 4-8 tuần

Tỷ lệ áp dụng: 10 – 20 lít/ha

Tỷ lệ nước: 300 – 600 lít/ha

Phương thức: Phun

Thể tích: 10 lít/can