Screenshot 1711073924

CHẤT GIỮ ẨM MAGNUM MONSOON

Thông số kỹ thuật

Thời gian áp dụng: 8 tuần

Tỷ lệ áp dụng: 5 – 10 lít/ha

Tỷ lệ nước: 300 – 600 lít/ha

Phương thức: Phun

Thể tích: 10 lít/can