Image111

ĐÁNH DẤU KHOẢNG CÁCH TREN FAIRWAY

ĐÁNH DẤU KHOẢNG CÁCH TRÊN FAIRWAY

• Nhôm đúc đường kính 7-9/10*(20.0) cm, sơn tĩnh điện số nhôm xước. Được đánh số 50, 100, 150, 200, 250.
• Được hoàn thiện bằng đinh thép không gỉ.

Xuất xứ: Parsett – Trung Quốc