Image135

ĐỒNG HỒ 1 MẶT/2 MẶT

ĐỒNG HỒ 1 MẶT/2 MẶT

• Cấu trúc gấp đơn giản.
• Có mặt đồng hồ số
• Đồng hồ chống chịu thời tiết 10,5″ với nhiệt kế độ C.

Xuất xứ: Parsett – Trung Quốc