3344 Depth Gauge Photo 2 Removebg Preview

DỤNG CỤ ĐO ĐỘ SÂU

DỤNG CỤ ĐO ĐỘ SÂU

Dụng cụ này đảm bảo độ sâu lỗ nhất quán mọi lúc và gắn vào máy cắt lỗ của chúng tôi.

Chất liệu: Nhựa

Xuất xứ: Parsett – Trung Quốc