Image085

DỤNG CỤ THÔNG KHÍ 3 CHÂN

DỤNG CỤ THÔNG KHÍ 3 CHÂN

Nếu mặt đất quá cứng khiến bảy mũi nhọn không thể xuyên qua thì có thể sử dụng ba mũi ở khoảng cách 100mm. Kích thước nhỏ: 2/5″ x 4-3/5″(1cm x 12cm)

Xuất xứ: Parsett – Trung Quốc