Screenshot 1711078029 Removebg Preview

DỤNG CỤ THU BÓNG ĐẨY TAY

DỤNG CỤ THU BÓNG ĐẨY TAY

Sử dụng bộ chọn vận hành bằng tay này cho những khu vực khó tiếp cận hoặc các phạm vi fairway tạm thời và khu vực luyện tập.

Chiều rộng: 23-½”(60cm);
Dung tích rổ: 500 quả bóng

Xuất xứ: Parsett – Trung Quốc