Screenshot 1711078326

GẬY GẠT SƯƠNG

GẬY GẠT SƯƠNG

Thiết kế hai mảnh, tay cầm bằng nhôm và thanh mở rộng bằng sợi thủy tinh.
Chiều dài tay cầm: 7-7/8″ ( 240cm)
Chiều dài mở rộng: 15-3/5″(475cm)
Chiều dài mở rộng: 15-3/5″(475cm)

Xuất xứ: Parsett – Trung Quốc