Image125

NĨA SỬA GREEN

NĨA SỬA GREEN

Chất liệu: Kẽm

Kích thước: 13.6cm

Xuất xứ: Parsett – Trung Quốc