Image029

KHAY XẾP BÓNG HÌNH CHÓP

KHAY XẾP BÓNG HÌNH CHÓP

Chất liệu nhựa. Chứa được 140 quả bóng

Xuất xứ: Parsett – Trung Quốc