Image031

THIẾT BỊ LÀM SẠCH GIÀY

THIẾT BỊ LÀM SẠCH GIÀY

Việc làm sạch vừa nhanh chóng vừa dễ dàng với 4 bàn chải riêng biệt.

Xuất xứ: Parsett – Trung Quốc