Image019

THIẾT BỊ THU BÓNG

THIẾT BỊ THU BÓNG

Được sản xuất đặc biệt cho các phạm vi gồ ghề, không bằng phẳng với các cạnh dốc và các điểm trống. Thanh đẩy và khung lắp đi kèm. Có thể dễ dàng tăng lên thành một máy nhặt bóng 5 rổ.
• Chiều rộng nhặt bóng: 9′ (274cm)
• Chứa được: 2100 bóng

Xuất xứ: Parsett – Trung Quốc