Screenshot 1711530187 Removebg Preview

SÚNG PHUN CHẤT GIỮ ẨM (DẠNG RẮN)

SÚNG PHUN CHẤT GIỮ ẨM CHO ĐẤT (DẠNG RẮN)

Súng phun hoạt động bề mặt rất tốt, van lưu lượng cao và combo vòi phun bao gồm súng làm ướt tốt nhất có sẵn. Chấp nhận tất cả các viên chất làm ướt và cung cấp lượng nước tưới lớn nhưng mềm mại để tưới nước hoặc áp dụng chất hoạt động bề mặt cho đất kín, kỵ nước. Súng xoay viên với một vòng quay mỗi giây để hòa tan đều/áp dụng chất làm ướt.

• Cấu trúc: phụ kiện bằng đồng, vòng xoay nhôm, thép không gỉ, kính được thiết kế chính xác.

Kết nối trực tiếp với một nguồn nước (nhanh khớp nối, vòi, v.v.)

Xuất xứ: Underhill – Mỹ