Image054

THƯỚC ĐO CHIỀU CAO CỎ CẮT

THƯỚC ĐO CHIỀU CAO CỎ CẮT

Có mặt đồng hồ số hiển thị

Xuất xứ: Thái Lan