Image073

VÀNH MIỆNG LỖ GÔN

VÀNH MIỆNG LỖ GÔN

Được làm bằng nhựa. Màu trắng sáng để làm nổi bật vùng phía trên cốc cờ.

Hộp 18 cái

Xuất xứ: Parsett – Trung Quốc