Picture1

XE RẢI PHÂN ĐẨY TAY HIO

XE RẢI PHÂN ĐẨY TAY HIO

Trọng lượng: 25kg
Kích thước: 75cm x 60cm x 57cm

Xuất xứ: Thụy Điển